.. Klubbinfo
 
..» Orgnr.kontonr

..» Historik

..» Organisation

..» Ambitioner

..» Mål

..» Policyprogram

..» Verksamhet

..» Spelregler

..» Bli medlem

..» Varför Schack

..» Arkiv  

Organisation
 

Ordförande
Stefan Fransson

Kassör
Josip Vrabec

Sekreterare
Nabih Semaan

Ledamöter
Zaim Jelcinovic
Bozur Gajic
Johan Hultberg
Mirsad Homovic

Suppleanter
David Fransson

Revisorer
Mathias Johansson
Lars Wingerup

Materialförvaltare
Johan Hultberg
Josip Vrabec

Representant till folkrörelsearkivet
Josip Vrabec
Lars Wingerup

Ratingansvarig
Josip Vrabec

Ungdomsledare
Josip Vrabec
Stefan Fransson

Tidningsreferent
Josip Vrabec

Valberedning
Lars Wingerup (sammankallande)
Mathias Johansson

Turneringsledare KM
Bozur Gajic

Webbansvarig
David Fransson
/ Stefan Fransson

 

 

Oskarshamns Schacksällskap