.. Schackskola
 

 

 
Välkommen till vår schackskola
 

Vår schackskola är öppen varje lördag i spellokalen mellan kl 10 - 12. Alla är välkomna oavsett ålder eller spelstyrka.
Våra schacktränare heter Josip Vrabec och Stefan Fransson.

Melvin, Rasmus och Arian omges av tränarna Stefan och Josip.Nedan följer en kort beskrivning av schackspelets regler.

Schackspelet

Inledning

Schack spelas av två personer. Spelet består av ett schackbräda (spelplanen) där varje spelare har 16 schackpjäser var. En spelare vinner schackpartiet genom att sätt sin motståndares kung "matt". Spelet börjar med att den som har de vita pjäserna flyttar en av sina pjäser.

Schackbrädet

Schackbrädet består av ett rutmönster med 32 vita rutor och 32 svarta rutor. Brädet delas in i rader, linjer och diagonaler i ett koordinatsystem där raderna numreras 1-8 och linjerna betecknas A-H.

Pjäserna

Så här står pjäserna placerade innan spelat börjar

Pjäsernas värde

Kung -
Dam = 9
Torn = 5
Löpare = 3
Springare = 3
Bonde = 1

Som Du ser så är Damen den mest värdefulla pjäsen. Den är värd exempelvis lika mycket som ett Torn, en Löpapare och en Bonde tillsammans. Kungen värderas inte här men är egentligen den viktigaste pjäsen.

Så här får pjäserna flyttas

Kungen får flyttas ett steg i taget åt alla håll. Den vita och svarta kungen får inte stå brevid varandra utan det måste minst vara en ruta mellan kungarna.


 

Damen får flyttas både rakt och diagonalt över brädat, men får inte hoppa över någon annan pjäs.


Tornet får flyttas rakt åt alla håll men inte diagonalt. Tornet får inte hoppa över andra pjäser.


Löparen får flyttas diagonalt åt alla håll men inte rakt. Löparen får inte hoppa över andra pjäser.


Springaren "hoppar" två rutor rakt åt alla håll och sedan ett åt sidan. Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser.


Bonden. Första gången en bonde flyttas får spelaren välja mellan att flytta den en eller två rutor framåt. Därefter går bonden en ruta framåt i taget. En bonde som flyttats över till sista raden på andra sidan förvandlas till en valfri pjäs, dock inte kung.


Kort rockad. Draget utförs av kung och torn. För att få göra kort rockad får inga pjäser stå mellan kungen och tornet. Kungen eller tornet får inte heller ha flyttats någon gång under partiet. Kungen får inte heller "gå i schack" på väg till sin ruta. Rockad får inte heller göras då kungen står i schack. När draget utförs är det viktigt att kungen flyttas först, i annat fall räknas det som ett torndrag och kungen får stå kvar på sin ursprungliga placering.

Lång rockad. Samma regler som kort rockad men kungen och tornet får en annan placering.


Att ta motståndarens pjäser

Under spelets gång är det möjligt att ta varandras pjäser. I exemplet nedan är det svarts tur att flytta. Svart har flera möjligheter att ta någon pjäs för vit. Bönder går rakt fram men "slår" diagonalt. Svarts bonde på B6 kan därför ta antingen vits bonde på C5 eller vits springare på A5. Svarts springare kan också ta vits bonde på C5. Svarts Dam kan ta antingen vits torn på A1 eller vits bonde på F3. Svarts Torn kan ta vits bonde på G3 och löparen kan ta springaren på B1. I princip är det bäst att ta den mest värdefulla pjäsen, i detta fall vits torn på A1.


Schack matt

Spelet går ut på att sätta motståndarens kung schack matt. Schack matt innebär att en kung som står i schack inte kan flyttas utan att bli schackad och spelet är förlorat. Nedan följer ett exempel på schack matt.

Det svarta tornet på A1 schackar vits kung. Kungen har 5 rutor att gå till. Oavsett vilken ruta Kungen går till så blir han schack. Vi säger att kungen är schack matt och spelet är förlorat för vit.


Patt

Patt innebär att Kungen inte kan flyttas utan att bli schackad. Om andra pjäser kan flyttas istället för Kungen så måste någon av dessa flyttas och det blir inte Patt. Om en Patt-ställning uppstår i ett parti så blir det Remi, eller oavgjort som vi säger inom andra idrotter. Nedan ges ett exempel på Patt.

Det svarta tornet har flyttats från H8 till G8. Vits bonde på H2 kan inte flyttas eftersom svart har en bonde på H3. Vit kan endast flytta sin Kung. Kungen kan inte flyttas utan att bli schackad av tornet eller svarts bonde. Eftersom Kungen inte är schackad när draget ska utföras så blir det Patt och Remi.


 

Oskarshamns Schacksällskap