Flux-cupen 2021

Klubbmästerskap i snabbschack med tidshandikapp

Vi spelar vid tre tillfällen. Varje spelare får räkna sina två bästa resultat.
Exakt hur poängräkning sker kommer information om senare.
Vid varje speltillfälle spelar vi fem ronder (Nordisk schweizer).

 

Ratingskillnad Betänketid
0 – 150 15 – 15 min
151 – 300 12 – 18
301 – 500 9 – 21
501 – 700 6 – 24
701 – 3 – 27

Rating räknas enligt följande
Elo-tal, snabbschack vid speltillfället.
Elo-tal, ”vanligt” vid speltillfället.
Elotal blixt vid speltillfället.
Deltagare utan Elo-tal tilldelas 1100.
Deltagare utan Elo-tal får frivilligt tilldela sig själv ett högre tal än 1100.

Anmälan vid respektive speltillfälle senast klockan 18:00.

Speltillfällen: 14/10, 2/12, 9/12

Prisutdelning: 16/12

Frågor: Magnus Spång, 076 – 135 77 78, magnus.spang@gmail.com