Klubbmästerskap 2020

Corona-regler för Oskarshamns SchackSällskap

 • Man ska vara Symptomfri när man kommer till klubben.
 • Man ska ha varit feberfri i två dagar när man kommer till klubben.
 • Vi har ingen kroppskontakt.
 • Det ska vara minst tre meter mellan alla bräden.
 • Ingen publik närmare än 2 meter.
 • Alla tvättar händerna med tvål och vatten före partiet.
 • Det finns handsprit som alla uppmuntras att använda.
 • Inget mat eller dryck är tillåten i spellokalen.
 • Bara den som är vid draget får luta sig framåt eller vidröra bordet
 • Man får inte ta sig själv i ansiktet.
 • Vi vädrar noga före och efter samlingar.

Klubbmästerskapet 2020 började i våras. När vi nu fortsätter har vissa spelare valt att dra sig ur. De partier som är spelade mot spelare som inte längre är med i turneringen kommer inte att räknas.

Klass A spelas med betänketiden 90 minuter plus 30 sekunders tillägg per utfört drag.

Klass B spelas med betänketiden 45 minuter plus 15 sekunders tillägg per utfört drag.

Turneringen kommer att spelas som en enkelrondig Berger (5-6 partier).

Preliminärt kommer tävlingen att spelas följande datum: 24/9, 15/10, 5/11, 19/11, 10/12.

Spelare som inte kan spela aktuellt datum skall snarast kontakta motståndaren för att meddela detta och komma överens om ett nytt datum för partiet. Nytt datum skall meddelas till tävlingsledare och domare. Den spelare som inte kunde spela ursprungligt datum är ansvarig för att finna nytt datum. Alla hängpartier ska vara spelade före den sista ronden.

Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid. Om motståndaren inte har kommit efter 30 minuter den närvarande spelaren kräva vinst genom att påtala det inträffade till domare eller tävlingsledare.

Lottningen presenteras senast den 17/9.

Tävlingsledare: Magnus Spång.

Domare: Josip Vrabec och Stefan Fransson.

Tävlingen kommer att Elo-registreras.

Frågor till Magnus Spång: magnus.spang@gmail.com, 076 – 135 77 78, eller via klubbens facebook-sida, www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap

Fides tävlingsregler skall gälla i tillämpliga delar.

http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses i och med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning.

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses ha accepterat att medverka i kontroller som kan komma att genomföras vid misstanke om alkoholpåverkan eller för motverkande av fusk.

Rond 1 24/9

 • Sasa – Magnus
 • Lukas – Simonica
 • Bozur – Stefan
 • Olle – Anwer
 • Johan – Pavle
 • Stig – Josip