Klubbmästerskap 2020 inbjudan

Den 23 januari börjar 2020 års klubbmästerskap.

Turneringen spelas med betänketiden 90 minuter plus 30 sekunders tillägg per utfört drag.

Turneringen kommer att spelas som en dubbelrondig Berger i grupper om sex deltagare.

Preliminärt kommer tävlingen att spelas följande datum: 23/1, 6/2, 13/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6.

Tävlingen kommer att Elo-registreras.

Frågor till Magnus Spång
magnus.spang@gmail.com
076 – 135 77 78
eller via klubbens facebook-sida.
www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap

Anmälan senast den nionde januari. Detta är viktigt eftersom fide blivit strängare att turneringar som ska elo-registreras rapporteras in i tid.
Lottningen meddelas senast den 16:e januari.

Anmälan görs här:
https://member.schack.se/turnering/1958/anmalan
eller till Magnus Spång.

Anmälda deltagare syns här:
https://member.schack.se/ShowAllTournamentRegistrationsServlet?id=1958

Fides tävlingsregler skall gälla i tillämpliga delar.
http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses i och med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning.

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses ha accepterat att medverka i kontroller som kan komma att genomföras vid misstanke om alkoholpåverkan eller för motverkande av fusk.

Spelare som inte kan spela aktuellt datum skall snarast kontakta motståndaren för att meddela detta och komma överens om ett nytt datum för partiet. Nytt datum skall meddelas till tävlingsledare och domare. Den spelare som inte kunde spela ursprungligt datum är ansvarig för att finna nytt datum.

Om spelare kommer för sent äger motståndaren rätt att starta klockan vid utsatt starttid. Om motståndaren inte har kommit efter 30 minuter den närvarande spelaren kräva vinst genom att påtala det inträffade till domare eller tävlingsledare.

Tävlingsledare: Magnus Spång.
Domare: Josip Vrabec och Stefan Fransson.

Välkommen!