Våren 2020 torsdagar

Lektioner
18:45 – 19:15 Lektion steg 1
19:30 – 20:00 Lektion steg 2
Materialet kostar 100 kr per steg.

Öppet Hus
Testa att spela schack.
Ta en kaffe och prata.
Få mer information om klubbens verksamhet,

Klubbmästerskap
Klass A spelas med sex deltagare. Dubbelrondigt med betänketiden 90 min + 30 sek/drag.
Klass B spelas 11 deltagare. Enkelrondigt med betänketiden 45 min + 15 sek/drag.

Blixtturneringar
30 jan, 27 feb, 14 maj, 28 maj.
3 minuter + 2 sekunder/drag.
Förlust vid första feldraget.

FRam-kampen
Fischer-Random-turnering.
8 minuter + 2 sekunder / drag. 5 ronder.

Marskuppen
En snabbschacksturnering över fyra veckor. Spela de veckor du kan vara med.

Påskbataljen
Blixtturnering med tidshandikapp baserat på aktuell rating.

Vårturnering
Fem ronder under april och maj.
Betänketid: 45 min + 15 sek / drag.

Januari
16        Öppet Hus.
23        KM rond 1
30        Blixtturnering + Lektioner

Februari
6          KM rond 2 + Lektioner
13        KM rond 3 + Lektioner
20        FRam-kampen
27        Blixtturnering + Lektioner

Mars
5          Marskuppen + KM rond 4 + Lektioner
12        Marskuppen + Lektioner
19        Marskuppen + KM rond 5 + Lektioner
26        Marskuppen + Lektioner

April
2          KM rond 6 + Vårturnering + Lektioner
9          KM klass B rond 7
16        Påskbataljen
23        KM rond 7/8 + Vårturnering + Lektioner
30        —

Maj
7          KM rond 8/9 + Vårturnering + Lektioner
14        Blixtturnering
21        KM rond 9/10 + Vårturnering + Lektioner
28        Blixtturnering

Juni
4          KM rond 10/11 + Vårturnering + Lektioner
11        Öppet Hus, prisutdelningar