.. Rating
 

..» Rating

..» SSF om rating

..» Ratingtabell

Aktuell rating
 

SSF:s ratingsystem skall tillämpas i SSF:s, distriktsförbunds och föreningars tävlingar.
Ratingperioderna är den 1 januari, 1 maj och 1 september. Samtliga klubbar är skyldiga att förse SSF
med uppdaterade ratingratinglistor i början av varje ratingperiod.

Se aktuell rating här

 

Oskarshamns Schacksällskap