GDPR

Enligt lagen får föreningar inte spara särskilt många personuppgifter utan medgivande. Oskarshamns Schacksällskap här en policy för hur vi hanterar personuppgifter och vi ber numera om skriftliga medgivanden att hantera personuppgifter. Blanketter för medgivande finns på klubben. Policyn är följande:

 1. Vi samlar inte in personuppgifter utan skriftligt samtycke.
 2. Vi raderar personuppgifter (förutom tävlingsresultat) vid önskemål.
 3. Vi skickar inte ut e-post utan skriftligt godkännande.
 4. Vi skickar inte ut e-post så att mottagare kan se varandras e-post.
 5. Vi publicerar inte bild på personer på hemsidan eller i e-postutskick utan personens
  medgivande.
 6. För medlemmar sparar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post.
 7. För minderåriga medlemmar avgör vårdnadshavare vems telefonnummer och e-post som
  sparas.
 8. För personer som önskar motta e-post sparar vi namn och e-postadress.
 9. För minderåriga personer som önskar motta e-post avgör vårdnadshavare vems namn och epostadress
  vi sparar.
 10. Etnicitet och/eller nationalitet kommer bara att spridas på personens egen begäran men
  kommer inte att sparas.
 11. Politisk eller religiös tillhörighet kommer inte sparas eller spridas.
 12. Vi ger inte bort eller säljer dina uppgifter till någon annan.