Organisation

Ordförande: Stefan Fransson

Kassör: Josip Vrabec

Sekreterare: Nabih Semaan

Ledamöter: Zaim Jelcinovic, Bozur Gajic, Saša Milojevic

Suppleanter: David Fransson

Revisorer: Johan Hultberg, vakant

Materialförvaltare: Josip Vrabec

Representant till folkrörelsearkivet: Rosita Backensved

Ungdomsledare: Josip Vrabec, Stefan Fransson

Tidningsreferent: Josip Vrabec

Valberedning: Stig Pettersson, Mirsad Homovic

Turneringsledare: Magnus Spång

Webbansvarig: Stefan Fransson, Magnus Spång