Om oss

Vi arrangerar klubbtävlingar i blixt, snabbschack och långpartier.
Vi arrangerar öppna tävlingar
Vi deltar i både lagtävlingar och individuella tävlingar
Vi arrangerar aktiviteter riktade mot allmänhet och organisationer
Vi utbildar och informerar om schack
Vi marknadsför svenskt schack

Spel och träningsdagar: Torsdagar mellan kl. 18.30 – 21.00
Schackskola: Lördagar mellan kl. 10.00 – 12.00