Mål

Vi vill etablera och utveckla konceptet ”schackfyran” i kommunens grundskolor

Vi vill skapa en attraktiv förening där medlemmar trivs och har roligt

Vi vill utveckla en bred ungdomsverksamhet

Vi strävar efter en ökande trend av antalet medlemmar

Policyprogram

Rent spel – Ett policyprogram för Oskarshamns Schacksällskap

Inledning

Oskarshamns Schacksällskap vill med detta policyprogram dra upp riktlinjer för hur vi beter oss i föreningen. I schack finns det mycket klara regler för hur pjäserna går, hur partiet ska protokollföras och hur betänketiden ska mätas men det är lika viktigt med spelregler vid sidan om brädet.

I Oskarshamns Schacksällskap gäller följande riktlinjer

Etik och moral

Det är viktigt att alla trivs i föreningen och känner trygghet och samhörighet. Våra handlingar och beteende avgör hur vi lyckas med detta.

Vi eftersträvar därför följande

– Vi bemöter andra så som vi själva vill bli bemötta

– Vi respekterar varandras olikheter

– Vi visar varandra hänsyn och respekt

– Vår verksamhet ska bygga på ärlighet, delaktighet och öppenhet

– Vi tillåter aldrig mobbing eller trakasserier i vår verksamhet

Jämställdhet och integration

I Oskarshamns Schacksällskap är alla som vill spela schack välkomna. Pojkar, flickor, män och kvinnor – alla är lika välkomna! Nationalitet, etnicitet, ålder, handikapp, religion eller kön får aldrig utgöra en begränsning för deltagande i föreningens aktiviteter.

Alkohol, doping och droger

Alkohol, dopningsmedel och droger hör inte ihop med schack. Oskarshamns Schacksällskap tar avstånd från allt utnyttjande av alkohol, doping och droger. Medlem som uppträder påverkad av alkohol, doping eller droger avvisas från spellokalen.

Vi lever som vi lär

För att uppnå önskvärda beteende föregår ledare och funktionärer i föreningen alltid med gott exempel. Vår förening ska vara ett föredöme för juniorer och ungdomar. Medlemmar som missbrukar våra riktlinjer kan avstängas från medlemskapet.