Bli medlem

Som medlem får du delta i alla föreningens arrangemang, såsom turneringar, utbildningar etc. Du får dessutom delta i alla tävlingar som arrangeras av Sveriges Schackförbund och Smålands Schackförbund. Medlemsavgiften är för närvarande 700 kr om året för seniorer. Pensionärer och arbetslösa betalar 300 kr. Ungdomar betalar 100 kr.

Du betalar enklast via Internetbank och anger ditt namn och din adress samt telefonnummer. Betalas till vårt företagskonto i Swedbank, 

clearingnummer: 8169-5
kontonummer: 694 656 338-1
Det går också bra att betala direkt till kassören i spellokalen.

Är du inte intresserad av att delta tävlingsarrangemang kan du välja att bli stödmedlem. Som stödmedlem är du alltid välkommen till våra spelkvällar där möjlighet till spel och utbildning ges. Du kan även låna schacklitteratur mm samt delta i andra aktiviteter som föreningen anordnar.

Avgiften för stödmedlemmar är valfri. Du betalar på samma sätt som beskrivs ovan.

Kostnader kan tillkomma för vissa tävlingar och deltagande i vissa utbildningar.

Välkommen!