Klubbmästerskap i snabbschack 2019 inbjudan

Lördagen den 16 november klockan 11:00-15:00 spelas 2019 års klubbmästerskap i snabbschack.

Turneringen spelas med betänketiden 15 minuter per spelare och parti.

Tävlingen kommer att Elo-registreras.

Personlig närvaro i spellokalen förväntas senast klockan 10:45.

För deltagande i turneringen krävs medlemsskap i Oskarshamns SS.

Anmälan görs via denna länk eller till Magnus Spång.
https://member.schack.se/turnering/1942/anmalan

Anmälda spelare syns via denna länk.
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7830

Frågor till Magnus Spång
magnus.spang@gmail.com
076 – 135 77 78
eller via klubbens facebook-sida.
www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap

Fides tävlingsregler skall gälla i tillämpliga delar.
http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/10/Regler-2018-PUBL.pdf

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses i och med registrering eller tävlingsdeltagande ha godkänt publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av GDPR och som ligger inom ramen för normal resultatredovisning.

Samtliga spelare som omfattas av dessa tävlingsbestämmelser anses ha accepterat att medverka i kontroller som kan komma att genomföras vid misstanke om alkoholpåverkan eller för motverkande av fusk.

Tävlingsledare: Magnus Spång.

Domare: Josip Vrabec och Stefan Fransson.

Välkommen!