Terminsavlsutning torsdagsschacket

Torsdagen den 30 maj blir det terminsavslutning för torsdagsschacket. Det kommer dock att bli träffar även under sommaren.

18:30  Gott fika
19:00  En trevlig schack-aktivitet
19:45  Prat om sommarens och höstens samlingar. 
    Kom gärna med önskemål.
20:00  Prisutdelning för 
    - Klubbmästerskapet
    - Blixtkuppen
    - Snabbkuppen
    - Fluxkuppen.
20:30  Avslutning