Våren 2024 – Torsdagar

Januari
11   Upptakt. Planering och blixt.
18   Blixt
25   Klubbmästerskap rond 1

Februari 
1    Fluxkuppen
8    Klubbmästerskap rond 2
15   Snabbschack
22   Klubbmästerskap rond 3 (grupp A)
29  Klubbmästerskap rond 4 (grupp A)

Mars
7  Klubbmästerskap rond 5 (grupp A) och rond 3 (grupp B)
14  Fluxkuppen
21  Klubbmästerskap rond 6 (grupp A) och rond 4 (grupp B)
38  Blixt

April
4  Klubbmästerskap rond 7 (grupp A)
11  Snabbschack
18  Klubbmästerskap rond 8 (grupp A) och rond 5 (grupp B)
25  Fluxkuppen

Maj
2  Klubbmästerskap rond 9 (grupp A)
9  Blixt
16  Klubbmästerskap rond 10 (grupp A) och rond 6 (grupp B).
23  Snabbschack
30  Avslutning, kul tävling och prisutdelning

Klubbmästerskap
Läs mer här.

Blixtkuppen
Mer information kommer snart.

Snabbschackskuppen
Mer information kommer snart.

Fluxkuppen
Mer information kommer snart.

Träning
Vid vissa tillfällen kommer det finnas möjlighet att delta i träning för den som önskar. Mer information kommer snart.

Fritt spel
Man kan självklart alltid komma till klubben och bara spela utan att delta i någon specifik aktivitet.